033.443.5608 - 0582.999.581

 

[How to fix] unchecked runtime.lasterror: the message port closed before a response was received

17/08/2022
[How to fix] unchecked runtime.lasterror: the message port closed before a response was received

 [How to fix]  unchecked runtime.lasterror: the message port closed before a response was received 

Lỗi này xảy ra khi 1 trong các  Extension trên trình duyệt của bạn bị lỗi .

1. Remove Extension (Xóa các Extension )

You can go to the chrome://extensions/ and disable all extensions. Now check if you are able to use chrome without any error message.

Bạn có thể truy cập chrome: // extensions / và tắt tất cả các tiện ích mở rộng. Bây giờ hãy kiểm tra xem bạn có thể sử dụng chrome mà không có bất kỳ thông báo lỗi nào hay không.

If you don’t get any error message, then there is an issue with one of the extensions. Enable extensions one by one and test them. In this way, you can identify which extension is the culprit and causing the issue and you can remove that extension. Chrome does not report explicitly which extension really causing the issue. So you have to toggle extensions one by one.

Nếu bạn không nhận được bất kỳ thông báo lỗi nào, thì có sự cố với một trong các tiện ích mở rộng. Bật từng tiện ích một và kiểm tra chúng. Bằng cách này, bạn có thể xác định tiện ích nào là thủ phạm và gây ra sự cố và bạn có thể xóa tiện ích đó. Chrome không báo cáo rõ ràng tiện ích nào thực sự gây ra sự cố. Vì vậy, bạn phải chuyển đổi từng tiện ích mở rộng một.

(NOTE) Lưu ý :

Có thể tạm thời disable các Extension  để kiểm tra từng phần hoặc toàn bộ và loại bỏ Extension  nào đang bị lỗi trên trình duyệt của bạn 

 

2. Thêm câu lệnh trả về trong trình nghe tin nhắn nền

Nếu bạn là nhà phát triển và đang sử dụng hoặc phát triển bất kỳ tiện ích mở rộng chrome tùy chỉnh mới nào thì có thể có một số vấn đề với mã tiện ích mở rộng của bạn gây ra lỗi runtime.lasterror không được kiểm tra: cổng thông báo đã đóng trước khi nhận được phản hồi thông báo lỗi. Ở đây chúng tôi đã giải thích chi tiết phần nào của mã có thể gây ra thông báo lỗi này và cách giải quyết nó.


Vui lòng kiểm tra đoạn mã trình xử lý onMessage trong mã tiện ích của bạn. Nếu trình nghe này không trả lại phản hồi chính xác thì nó có thể dẫn đến thông báo lỗi ở trên.

Thêm trả về true trong trình nghe cuộc gọi onMessage để giải quyết lỗi như dưới đây:

1
2
3
4
5
6
7
chrome.runtime.onMessage.addListener(function(rq, sender, sendResponse)
{
     setTimeout(function() {
        sendResponse({status: true});
    }, 1);
     return true// Add return true to fix the error.
});

" Có yêu cầu hỗ trợ hay thắc mắc vui lòng liên hệ hotline : 0334435608 - 0582.999.581"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chương trình ưu đãi

Chúng tôi sẽ ưu đãi giảm 5% hoá đơn cho khách hàng có thẻ thành viên VIP

Chi tiết

Thiết kế theo yêu cầu

Chúng tôi nhận thiết kế, chỉnh sữa , fix lỗi website theo yêu cầu của khách hàng

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

  03344.356.08 - 0582.999.581

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

X